Krav til søknaden - Rogaland fylkeskommune

Krav til søknaden

Søknaden din om videregående opplæring for voksne er registrert hos oss når du har mottatt bekreftelse fra Vigo. Vi må ha nødvendig dokumentasjon på din tidligere utdanning for å behandle søknaden din.

Slik sender du utdanningspapirene dine

Send inn rett kopi av all nødvendig dokumentasjon til:

Rogaland fylkeskommune v/Voksenopplæringen
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

Du må sende inn papirdokumenter i posten, eller gjennom eDialog (sikker digital forsendelse, krever innlogging)
Kopi av dokumenter som sendes inn på e-post vil ikke bli vurdert.

Alle dokumenter som ikke er utstedt i Norge, må være oversatt til norsk eller engelsk av godkjent oversetter. Rett kopi av originaldokumentene må alltid legges ved. Rett kopi betyr at dokumentet er stemplet og signert av en offentlig myndighet eller etat.

Hva gjør jeg hvis jeg mangler dokumentasjon på min utdanning?

Mangler du dokumentasjon på din utdanning, må du ta kontakt med det lærestedet/skolen der du tok utdanningen og be om kopi av vitnemål/ kompetansebevis/diplom.

Jeg har flyktet og kan ikke få tak i mine dokumenter

Ta kontakt med oss, så kan vi sende deg et eget skjema du kan fylle ut din utdanning.

Jeg har utenlandsk høyere utdanning, men mangler dokumenter.

Du kan søke NOKUT om generell godkjenning av din høyere utdanning. Les mer om Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen) på NOKUT

Svar fra NOKUT sender du til voksenopplæringen.

Søke voksenopplæring

Til toppen