Hvordan søke? - Rogaland fylkeskommune

Hvordan søke?

Logg deg inn på vigo.no og velg alternativet «Søknad for voksne/realkompetanse». Det er viktig at du følger søkerveiledningen når du fyller ut søknaden. 

Det er viktig at du sjekker at alle nødvendige dokumenter er registrert. Vi må ha dokumentasjon for å behandle søknaden din. 

Dette må du sjekke

 • Er din tidligere videregående opplæring registrert? Er det som ligger inne riktig?  
 • Er ikke opplæringen din registrert? Da må du sende inn dokumentasjon på videregående opplæring og/eller høyere utdanning.  
  Dokumentasjonskrav til søknaden
 • Utdanning fra et annet land enn Norge? Da er det egne krav til dokumentasjon. Du må lese nøye hva du må sende til oss for at vi skal behandle søknaden din.
  Utdanning fra et annet land enn Norge?
    

Vi behandler søknaden din i løpet av tre uker etter at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist for voksne søkere til videregående opplæring. Det er likevel lurt å søke enten før 1. mars eller før 1. september. Før du kan starte med opplæring må du ha veiledning for å legge en plan for opplæringen din. 

 • Søker du før 1. mars, får du normalt tilbud om opplæring som starter i august. 
 • Søker du før 1.september, får du normalt tilbud om opplæring som starter i januar.

Hvordan søke videregående opplæring for voksne?

Jeg har fått svar på søknaden

Jeg har fått svar på søknaden

Dette lurer jeg på om voksenopplæring

Dette lurer jeg på om voksenopplæring

Til toppen