Opplæringstilbudet - Rogaland fylkeskommune

Opplæringstilbudet

Du får tilbud om å starte opplæring når du har fått svar på din søknad, og du har hatt en samtale med din veileder. Vi har voksenopplæringssentre på tre skoler i Rogaland – i Stavanger, Bryne og Haugesund.  

Undervisning for voksne er fleksibel. Vi har tilbud på dagtid, kveldstid og på nettskole slik at du kan kombinere skolegang med jobb og familie.

Vi starter opplæring i flere fag to ganger i året. Det er etterspørslene som avgjør hvilke fag som starter, og gjelder både for studiekompetansefag og fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram.

I andre fag vil det være oppstart sjeldnere, spesielt i yrkesfaglige programfag. 

Opplæring i hvert enkelt fag er en til to dager i uken, og du kan ta flere fag samtidig.

Kan jeg starte når som helst i året?

Tilbud i hvert fag settes alltid opp på bakgrunn av etterspørsel, og tilbudet vil variere. Er det svært få påmeldte til et opplæringstilbud, vil det kunne ta lengre tid før opplæringen starter.

De som søker videregående opplæring for voksne innen 1. mars vil normalt få tilbud om opplæring som starter i august/september. De som søker innen 1. september vil normalt få tilbud om opplæring som starter i januar/februar.

Hvor kan jeg få opplæring?

Oversikt over opplæringstilbudet finner du på hjemmesidene til voksenopplæringssentrene og Nettskolen Rogaland:

Voksenopplæringssenteret ved Bryne vidaregåande skule

Voksenopplæringssenteret ved Karmsund videregående skole

Voksenopplæringssenteret ved Stavanger offshore tekniske skole

Til toppen