Hva er karriereveiledning? - Rogaland fylkeskommune

Hva er karriereveiledning?

Våre tilbud om karriereveiledning gjelder alle innbyggerne i Rogaland og er gratis.

Hva kan jeg få hjelp til?

Se også en lengre versjon av filmen.

Karriereveiledning er et tilbud til deg som ønsker hjelp til

 • hvordan du kan fullføre videregående opplæring
 • å finne informasjon om ulike veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse
 • å finne en vei tilbake til arbeidslivet
 • å kartlegge dine interesser og muligheter i valg av yrke/utdanning.

Hvordan bestiller jeg time?

Vi har åpent for timebestilling mellom kl 0800 - 1530 på våre kontorer. 

Bestill time 

Forberedelser til time

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:

 • nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
 • å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
 • kunnskap og informasjon om utdanning og utdanningssystemet
 • hjelp med cv, søknad og jobbintervjutrening
 • støtte og utfordring
 • du kan invitere med deg en til inn i samtalen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
 • ønsker å undersøke forskjellige muligheter
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg 
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Før timen

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker på disse spørsmålene:

 • Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
 • Hva er det du ikke er fornøyd med?
 • Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva liker du å gjøre når du har fri?
 • Hva er du spesielt god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Velkommen til karriereveiledning!

Disse gruppene har egne tjenester

 • Elever i ungdomsskolen og i videregående skole bruker karriereveiledningstjenesten på skolen sin.
 • Elever ved voksenopplæringssentere (Karmsund vgs, Bryne vgs og SOTS) bruker karriereveiledningstjenesten på den enkelte skole og veileder tildelt fra voksenopplæringen 
 • Studenter ved høyskoler og universiteter bruker karriereveiledningstjenesten ved universitetet/høyskolen.
 • Deltakere i NAV-tiltak bruker karriereveiledningstjenesten som tiltaksarrangøren gir
Til toppen