Hva kan OT hjelpe med?

OT gir yrkesveiledning og lager en plan sammen med deg for at du kan fullføre din videregående opplæring på sikt.

OT hjelper med å finne alternative veier til videregående opplæring.

Du kan få hjelp til å søke opplæring, utvidelse av ungdomsretten og privatisteksamen. Vi kan også hjelpe med kontakt med andre tjenester som kan bistå med støtte.

Vi kan hjelpe med utprøving i arbeidstrening for å prøve ut lærefag.

OT holder kontakt med deg hvert år så lenge du har ungdomsrett og er under 24 år.

Finn ut mer om fagutdanning

Til toppen