Hva er Oppfølgingstjenesten (OT)?

Vår oppgave er å hjelpe deg mellom 15 -24 år med ungdomsrett, og som ikke er i videregående opplæring. Vi er til stede ved alle videregående skoler i Rogaland.

Oppfølgingstjenesten (OT) hjelper til med å finne ut hvilke muligheter som er aktuelle for den enkelte. Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg for veiledning og oppfølging.

Målet vårt er å bidra til økt kompetanse, gjennom tilbud i regi av videregående opplæring eller tilbud fra andre instanser.

OT samarbeider med fylkeskommunale, kommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom. Vi har et tett samarbeid med NAV som har faste kontaktpersoner for ungdom. Eksempel på andre samarbeidspartnere er: Opplæringskontor, PPT, ulike kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Forskrift om oppfølgingstjenesten i videregående opplæring

Statistikk om ungdom utenfor opplæring og arbeid

Til toppen