Restplasser– videregående opplæring for voksne våren 2021/høsten 2021 - Rogaland fylkeskommune

Restplasser– videregående opplæring for voksne våren 2021/høsten 2021

Rogaland fylkeskommune gir tilbud om videregående opplæring for voksne. Vi starter opplæring to ganger i året, i august og desember. Hvis det er ledige plasser før oppstart, kan du søke om en slik plass selv om du ikke har rett til videregående opplæring for voksne.

Restplasser

Oversikt over ledige restplasser og hvilke fag som starter blir normalt publisert i begynnelsen av august og i begynnelsen av desember. 

Her kan du se hvilke fag som starter i januar 21/august 21 (blir publisert 7. desember og 2. august og fjernes når søknadsfristen er ute):

 

Søknad

Du kan søke i perioden 03.–09.08/07.12–13.12, og du vil få svar på din søknad innen 21.08/18.12.

Restplass tildeles de som søker først.

Spesielle krav til søknaden

 • Har du ikke fullført grunnskolen i Norge?
  Du må sende inn dokumentasjon på at du har minimum 9-årig grunnopplæring fra utlandet og at du har norskkunnskaper på B1-nivå.
 • Ønsker du opplæring i engelskfaget?
  Du må sende inn dokumentasjon fra grunnskolen på at du har minimum karakteren 2 i engelsk, eller dokumentasjon på at du har engelskkunnskaper på B1-nivå.

Søknader blir ikke behandlet om dokumentasjonen mangler. 

Du kan ikke få restplass dersom du

 • har ungdomsrett.
 • har tatt faget tidligere og har fått karakteren 2 eller bedre.
 • ikke har fullført grunnskolen i Norge eller minimum 9 år grunnutdanning i utlandet.
 • er minoritetsspråklig og ikke kan dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå.
 • ønsker å få opplæring i engelskfaget og ikke kan dokumentere engelsk på B1-nivå eller har minimum karakteren 2 fra grunnskolen.
Til toppen