Realkompetansevurdering og yrkesfaglig fordypning - Rogaland fylkeskommune

Realkompetansevurdering og yrkesfaglig fordypning

Kompetanse du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte, utgjør din realkompetanse. Vi vurderer realkompetanse til fag i videregående skole. 

Gjennom realkompetansevurdering kan du få godkjent fag du ikke har hatt opplæring i. Vi gjennomfører realkompetansevurdering knyttet til fagplaner i videregående skole. Vurderingen blir gjennomført på norsk.

Vi gjennomfører realkompetansevurdering for voksne fra og med det året de fyller 25 år. Det finnes noen unntak, slik som deltakere i fagbrev på jobb eller elever som skal starte på privat videregående skole.

Hvorfor skal jeg be om realkompetansevurdering?

Realkompetansevurdering gjennomføres før du begynner på eventuell opplæring. Godkjent realkompetanse i et fag betyr at du har bestått faget. Dersom du har rett til videregående opplæring for voksne får du tilbud om opplæring i fag som ikke blir godkjent.

For deltakere i fagbrev på jobb kan godkjent realkompetanse gi avkortning av kontraktstiden.

Hvordan foregår realkompetansevurderingen?

Realkompetansevurderingen gjennomføres av en fagkonsulent, og tar utgangspunkt i læreplanen for det aktuelle faget. Du blir stilt spørsmål knyttet til læreplanen, og må også være forberedt på å vise dine kunnskaper i praksis.

Samtalen med deg, og de praktiske og teoretiske ferdighetene du viser, gir fagkonsulenten innsikt i hva du kan og hvilke deler av læreplanen som kan godkjennes.

Hvordan søker jeg om realkompetansevurdering?

Du må søke på vigo.no for å bli realkompetansevurdert.
Slik gjør du:

  • Velg Søknad for voksne/ realkompetanse.
  • Du må hake av for realkompetansevurdering i søknaden.
  • Har du inngått kontrakt om fagbrev på jobb, skriver du «Fagbrev på jobb» i kommentarfeltet.

Søknaden blir behandlet innen 3 uker etter at vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

Hva skjer etter realkompetansevurderingen?

Du får tilsendt vedtak med resultat av realkompetansevurderingen. For deltakere i fagbrev på jobb sendes kopi av vedtak til Seksjon for fag- og yrkesopplæring for beregning av kontraktstid.

Hva koster det å gjennomføre en realkompetansevurdering?

Noen får dette dekket, mens andre må betale selv.

Har du rett til videregående opplæring for voksne er realkompetansevurderingen gratis.
Ta kontakt med din veileder ved voksenopplæringen for å bli henvist til fagkonsulent som gjør realkompetansevurderingen.

Har du ikke rett til videregående opplæring for voksne kan du betale for dette. Vi sender faktura til den adressen du har oppgitt i søknaden. Når fakturaen er betalt vil du bli henvist til en fagkonsulent som gjør realkompetansevurderingen.

Prisene er oppdatert våren 2021:

Priser realkompetansevurdering

De som ikke er henvist fra NAV/kommune får kun tilbud om realkompetansevurdering i utvalgte programfag på Vg1 og Vg2-nivå.

Hvordan kan jeg forberede meg til realkompetansevurdering?

Forbered deg til realkompetansevurderingen ved å gå gjennom læreplan i faget. Læreplaner finner du på Udir.no. Lærestoff i flere fag finner du på ndla.no.

Vurdering av yrkesfaglig fordypning (YFF) på bakgrunn av praksis

Dersom du ikke får tilbud om videregående opplæring for voksne og oppfyller kravene til yrkesfaglig fordypning (YFF) på Vg1 og/eller Vg2, kan du søke om å få vurdert YFF i henhold til privatistreglementet. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av dokumentert praksis.

Krav til vurdering av yrkesfaglig fordypning

Det stilles følgende krav til innhold og omfang.

Innhold

Du må dokumentere praksis i et relevant lærefag i Vg3.

Omfang

  • Vg1: For å dekke timetallet i YFF må privatister dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.
  • Vg2: For å dekke timetallet i YFF må privatister dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.

Slik går du fram for å søke om vurdering av YFF:

  1. Søk elektronisk på www.vigo.no, velg alternativet «Søknad for voksne/realkompetanse». Der finner du også en søkeveiledning. 
  2. Skriv følgende inn i kommentarfeltet helt på slutten av søknaden: Gjelder vurdering av YFF. I tillegg skriver du hvilket utdanningsprogram/programområde vurderingen gjelder. 
  3. Dokumentasjon på relevant praksis sendes til den adressen som står oppgitt i søknaden.
  4. Du vil motta en faktura. Når faktura er betalt vil du få tilsendt resultatet av vurderingen.

Prisen for vurdering av YFF er 1 114 kroner (2019).

Realkompetanse som ikke er knyttet til fag i videregående skole

Skal du søke høyskole- eller universitetsstudier på grunnlag av realkompetanse, må du kontakte studiestedet. Du kan lese mer på utdanning.no eller på Samordna opptak.  

Gjelder det realkompetansevurdering til fagskole, må du kontakte den aktuelle skolen.
Trenger du realkompetansevurdering på grunnskolenivå, kan din hjemkommune hjelpe deg med det.

Til toppen