Slik søker du - Rogaland fylkeskommune

Slik søker du

Søk skoleplass på www.vigo.no

Søknadsfrister

3. februar: Fortrinnsrett og individuell behandling

  • inntak med fortrinnsrett 
  • inntak med individuell behandling
  • inntak for minoritetsspråklige søkere til Vg1

2. mars: Ordinær søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

Fristen gjelder også når du skal søke forberedende tilbud for minoritetspråklige.

Alle som søker videregående opplæring, søker via www.vigo.no.

Ønsker du å legge inn forhåndssvar kan du gjøre dette fra og med 1. juni på www.vigo.no.

Du må bruke MinID for å søke

  • PIN-koder til MinID sendes deg i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere). 
  • Dersom du mangler norsk personnummer eller av andre grunner ikke får søkt via www.vigo.no ta kontakt med opplæringsavdelingen på epost: inntak@rogfk.no eller telefon 51 51 69 00.
  • Du som har registrert et mobiltelefonnummer på søknaden, vil få en sms som informerer om at inntaket er foretatt, og at du må registrere svaret ditt ved gå inn på nettsiden www.vigo.no.
  • Endelig resultat av inntaket er klart i begynnelsen av juli
  • Svarfristen er 10 dager etter at resultatet av inntaket er klart.

Det er viktig at du tar vare på MinID.

Dersom du mangler PIN-koder, eller har andre problemer med MinID kan du kontakte brukerstøtte hos MinID på telefon 800 30 300 eller på epost: minid@difi.no

Spesielle tilbud

På Vilbli.no kan lese mer om spesielle tilbud i Rogaland.

Der finner du blant annet beskrivelse av tilbudet, vedlegg og skjema du må bruke.

Ofte stile spørsmål om skoleplass

Her vil du finne spørsmål og svar om skoleplass på videregående i Rogaland

 

Til toppen