Opplæring for deg i barnevernsinstitusjon - Rogaland fylkeskommune

Opplæring for deg i barnevernsinstitusjon

Fylkeskommunen har ansvar for å gi videregående opplæring til deg som bor i barneverninstitusjon på lik linje med ungdommer ellers i fylket. Ansvaret gjelder for alle barneverninstitusjoner som ligger i Rogaland, uavhengig av hvor du kommer fra.

Slik søker du

Alle som søker videregående opplæring, søker via www.vigo.no 
Du må bruke MinID for å søke videregående opplæring
Dersom du mangler PIN-koder, eller har andre problemer med MinID, kan du kontakte brukerstøtte hos MinID på telefon 800 30 300 eller på epost: minid@difi.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen for de med fortrinnsrett og søkere til individuell behandling er 1. februar. Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring i skole og formidling til læreplass er 1. mars.

Vi tar hensyn til søknader som kommer for sent så langt vi klarer.
Selv om søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. februar/1.mars, vil en søknad fra deg som skal flytte til en barneverninstitusjon senere i vårhalvåret bli behandlet så langt det er mulig. Selv om du har søkt på skoleplass i hjemfylket ditt, må du sende ny søknad til fylkeskommunen der institusjonen ligger. Etter at arbeidet med hovedinntaket er i gang i begynnelsen av juli, blir mulighetene for å få skoleplass mindre.

Til søknad med frist 1. februar skal du i tillegg fylle ut et eget vedleggsskjema som finnes i Vigo.

Søknader etter 1. mars sendes pr. post til:
Rogaland fylkeskommune
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering
Postboks 767
4004 Stavanger

I tillegg skal alle som er bosatt i institusjoner og som søker videregående opplæring i Rogaland sende inn et eget meldeskjema.

Skoleplass midt i skoleåret

For deg som flytter til en barneverninstitusjon i løpet av skoleåret kan det være vanskelig å få plass i videregående opplæring det gjeldende skoleåret. Derfor er det viktig at barneverninstitusjon tar kontakt med fylkeskommunen så snart flyttingen er kjent, for å drøfte hvilke muligheter som finnes.

Til toppen