Minoritetsspråklige - Rogaland fylkeskommune

Minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring i form av innføringskurs. Minoritetsspråklige elever kan også få grunnopplæring på en videregående skole i såkalte kombinasjonsklasser.

Minoritetsspråklige

Du må ha

For å kunne søke inntak til videregående opplæring herunder innføringskurs og kombinasjonsklasse må du ha

  • vitnemål fra norsk grunnskole eller dokumentasjon på minst ni år allmenn grunnopplæring fra utlandet. Dokumentasjonen må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert translatør, der også kopi av oversatt originaldokument er stemplet.
  • gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • folkeregistrert adresse i Rogaland
Til toppen