Inntak med fortrinnsrett og individuell behandling - Rogaland fylkeskommune

Inntak med fortrinnsrett og individuell behandling

Søknad om fortrinnsrett

  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk

Søknad om individuell behandling

  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlig tungtveiende grunner

Slik søker du videregående opplæring

Alle som søker videregående opplæring, søker via www.vigo.no 
Du må bruke MinID for å søke videregående opplæring
Dersom du mangler PIN-koder, eller har andre problemer med MinID kan du kontakte brukerstøtte hos MinID på telefon 800 30 300 eller på epost: minid@difi.no

Veiledning for kommunen

Kommunen har ansvar for å melde inn til fylkeskommunen elever som skal søke om inntak med fortrinnsrett. Denne veiledningen skal være til hjelp i kommunens arbeid med innmelding av elever. Fylkeskommunen vurderer om eleven oppfyller kravene til fortrinnsrett.
Frist for tilmelding av elever med fortrinnsrett er 1. oktober.

Les ytterligere veiledninger for kommunene.

Til toppen