Informasjon om søking - Rogaland fylkeskommune

Informasjon om søking

Informasjonsskriv

Informasjonsskrivet gir veiledning om hvilke bestemmelser som gjelder for søking og inntak til de videregående skolene i Rogaland. Her finner man utfyllende informasjon om regler for 1. februarinntaket, det ordinære inntaket og andre viktige bestemmelser. Skrivet er særlig relevant for rådgivere i grunnskolene og de videregående skolene.

Brukerveiledning til Vigo-søknad

Brukerveiledning VigoWeb (søknad og svar)

Inntaksmøte (rådgiversamling)

Presentasjoner fra informasjonsmøtene om søking og inntak til videregående opplæring (rådgiversamlingene).

 

 

Elektroniske vedleggsskjema

Eksempler på utfylling av elektroniske vedleggsskjema.

 

 

 

Til toppen