Fagskolen Rogaland

Høyere yrkesfaglig utdanning skal gi yrkesrettede utdanninger som bygger på en yrkeskompetanse (fag-/svennebrev og/eller lang praksis)

Yrkesrettet utdanning gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Omfanget på studiet skal være fra minimum et halvt studieår til maksimum to studieår.

I høyere yrkesfaglig utdanning kombineres teori og praksis med erfaringer du allerede har fra arbeidslivet.

For mer informasjon, se disse nettstedene:

www.rogfk.no/fagskolen eller www.samordnaopptak.no.

Til toppen