Høst- og vinterferier til og med 2023-2024 - Rogaland fylkeskommune

Høst- og vinterferier til og med 2023-2024

Høst- og vinterferie er satt fire år fram i tid fra og med skoleåret 2020-2021 til og med skoleåret 2023-2024. For hvert av skoleårene blir høstferien i uke 41 og vinterferien i uke 9.

Til toppen