Visma InSchool - Rogaland fylkeskommune

Visma InSchool

Fra skoleåret 2020/2021 får alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system.
Visma InSchool (VIS) blir tatt i bruk og er tilgjengelig for medarbeidere, elever og foresatte fra skolestart.

Innføringen av det nye systemet er den største endringen av skoleadministrativt system som er gjort i de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune. VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk.

Hvorfor nytt system?

Målet med VIS er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Tilganger for elever

Ved skolestart får nye elever en sms med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto. 

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS.

Tilganger for foresatte

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. Skolen informerer om når pålogging er klar.

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS.

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

  • Elever logger inn med Feide-konto
  • Foresatte logger inn med ID-porten (kommer senere)

Visma InSchool - Klikk for stort bilde     

Fakta om Visma InSchool (VIS)

  • Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS.
  • I Rogaland bruker 17 400 elever, omlag 31 000 foresatte, 2 300 lærer og 930 ledere og administrative medarbeidere systemet. 
  • Visma er leverandør og utvikler.
  • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunens øvrige systemer som f.eks. lønns- og regnskapssystem.

Les mer om Visma InSchool

 

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

Til toppen