Visma InSchool

Fra skoleåret 2020/2021 får alle våre videregående skoler et nytt skoleadministrativt system.
Visma InSchool (VIS) blir tatt i bruk og er tilgjengelig for medarbeidere, elever og foresatte.

Innføringen av det nye systemet er den største endringen av skoleadministrativt system som er gjort i de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune. VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk.

Hvorfor nytt system?

Målet med VIS er å legge til rette for å møte den videregående skolens framtidige behov ved å

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Tilganger for elever

Ved skolestart får nye elever en sms med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto. 

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS.

Tilganger for foresatte

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær (i løpet av skoleåret 2020/2021), læreplaner og timeplan i VIS. Foresatte kan logge seg inn i systemet fra og med 13. oktober.

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS.

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang til VIS. Se mer informasjon på den enkelte skole. 

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

  • Elever logger inn med Feide-konto
  • Foresatte logger inn med ID-porten (kommer senere)

Visma InSchool - Klikk for stort bilde     

Fakta om Visma InSchool (VIS)

  • Alle fylkeskommuners videregående skoler i landet skal bruke VIS.
  • I Rogaland bruker 17 400 elever, omlag 31 000 foresatte, 2 300 lærer og 930 ledere og administrative medarbeidere systemet. 
  • Visma er leverandør og utvikler.
  • VIS har integrasjoner til flere av fylkeskommunens øvrige systemer som f.eks. lønns- og regnskapssystem.

Les mer om Visma InSchool

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

Til toppen