Support og kontaktinformasjon

Dersom du får feil på PC eller Mac kjøpt på fylkeskommunens rammeavtale med Komplett, Atea (før 2021) eller Eplehuset må du kontakte leverandøren direkte.

Melde feil

PC

Kjøpt maskin fra og med skoleåret 2021-22

Kjøpt maskin før skoleåret 2021-22

Ring HP support 23 50 20 19, innvalg 3. Mandag-fredag 08.00-17.00 (unntatt offentlige helligdager)

Mac

Ring Eplehuset 73 20 24 00 (sentralt kundesenter), eller send e-post til elevmac.rogaland@eplehuset.no

Lånemaskin

Reparasjonstiden skal normalt ikke overstige fem virkedager fra innmeldt skade til returnert maskin. Dersom reparasjonstiden går ut over dette plikter leverandør å holde tilsvarende lånemaskin.

Innsending og retur av maskin til reparasjon og lånemaskin er kostnadsfritt.

For avtale om lånemaskin, kontakt Komplett eller Eplehuset direkte.

Spørsmål om bestillingen eller utlevering av maskin

Komplett (Windows):

elevpc@komplettbedrift.no
Telefon: 33 00 51 30 (08.00-16-00)

Eplehuset (Mac):

elevmac.rogaland@eplehuset.no
Telefon: 73 20 24 00

 

Kun PC: Installere operativsystem (OS) etter diskbytte

Dersom disken i maskinen er byttet, må operativsystemet installeres på nytt.

  1. Gå til denne adressen: https://www.microsoft.com/nb-no/software-download/windows10
  2. Trykk Last ned verktøyet nå.
  3. Kjør programmet og følge instruksjonene for å lage en bootable minnepenn.
  4. (Man trenger da en minnepenn med minimum 8 GB lagring).
  5. Så starter man maskinen fra denne ved å slå maskinen helt av.
  6. Start den igjen, trykke F9 på tastaturet gjentatte ganger helt til en meny kommer opp og velg minnepennen fra menyen.

Da startes Windows installasjonsmenyen og man følger stegene videre.

Til toppen