Kjøpsvilkår - Rogaland fylkeskommune

Kjøpsvilkår

Kjøp av maskin på ordningen er bindende, det er ikke anledning til å bytte inn maskinen etter at den er mottatt.

For Vg1: Hvis du kjøper maskin og ikke begynner i offentlig videregående skole i Rogaland, vil du bli fakturert for det Rogaland fylkeskommune subsidierer: Grunnmodell Windows: 5033,-, iPad: 647,- og andre modeller: 2 000,-. Se for øvrig punkt under.

For voksne: Voksne som ikke fullfører påbegynt opplæring vil få tilsendt faktura på kroner 5033,- (grunnmodell Windows) som er det beløpet RFK subsidierer datamaskinen med.

Kjøpslov

Å kjøpe maskin på PC-ordningen betyr at du benytter fylkeskommunenes avtaler med Eplehuset og Atea. Du overtar eierskapet i det du henter ut maskinen.

Avtalen er en offentlig anskaffelse der Rogaland fylkeskommune er oppdragsgiver og avtalepart til Eplehuset og Atea. Siden avtalepartene er Rogaland fylkeskommune og Eplehuset/Atea, vil kjøpsloven gjelde istedenfor forbrukerkjøpsloven. Kjøpsloven gir færre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven, noe som er søkt avhjulpet med en obligatorisk utvidet garanti på datamaskinen.

Dette betyr at du har de rettigheter som følger av kjøpsloven og produktets garanti. Forbrukerkjøpsloven, angrerettloven eller andre forbrukerlover gjelder ikke ved kjøp på PC-ordningen.

Garanti

Alle maskinene leveres med minimum tre års garanti.

HP-maskinene leveres med HP Care Pack, maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste, 3 år.

Mac-maskinene leveres med Eplehusets 5-årsgaranti.

Se de respektive bestillingssidene for vilkår og betingelser.

Forsikring

Kjøp av forsikring er frivillig, men anbefalt. Leverandørene tilbyr dette på sine sider.

Avbetaling (gjelder kun elever i Vg1, ikke voksenrett)

Det er kun på grunnmodell Windows (HP 445) du kan kjøpe på avbetaling.

Du betaler første del av beløpet ved bestilling, kr. 1071,-. Deretter vil fylkeskommunen sende faktura de to neste årene.

For å kjøpe på avbetaling må foresatte (eller eleven dersom over 18 år) underskrive avtale. Dette skjer elektronisk, og du behøver MinID for å logge på, samt elevens fødselsnummer.  Følg denne lenken for å gå til skjema. Husk at du først må bestille maskinen hos Atea.

Elever som ikke begynner i offentlig videregående skole i Rogaland

For Vg1: Hvis du kjøper maskin og ikke begynner i offentlig videregående skole i Rogaland, vil du bli fakturert for det RFK subsidierer: Grunnmodell Windows: 5033,-, iPad: 647,- og andre modeller: 2 000,-. 

Dersom eleven starter i offentlig videregående skole i Rogaland, men slutter for å begynne i privat skole eller skole i et annet fylke (privat eller offentlig), er siste frist 30. oktober. Dette betyr at det ikke vil bli sendt faktura på subsidiebeløp til de elevene som slutter hos oss etter denne datoen.

Til toppen