iPad i spesialundervisning - Rogaland fylkeskommune

PC-ordningen for Vg1 avsluttet for skoleåret 2020-21

Ordningen fortsetter for elever med voksenrett fram til og med 30. april 2021.

iPad i spesialundervisning

Alle elever i spesialundervisning kan velge å kjøpe iPad som en del av PC-ordningen. Dette gjelder elever som har rett til spesialundervisning og som får opplæring i grupper med redusert elevtall (hverdagslivstrening, arbeidstrening og elever som går mot grunnkompetanse).

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. Hvis du allerede har bærbar PC, Mac eller iPad, står du fritt til å bruke denne i læringsarbeidet ditt.

I PC-ordningen tilbys det tre ulike modeller, og iPad til deg som har spesialundervisning. Du må benytte nettbutikkene hos leverandørene vi har avtaler med: Atea (Windows) og Eplehuset (Mac). Du kan kun velge én maskin, og dersom du har kjøpt maskin tidligere, kan du ikke kjøpe iPad på ordningen.

Modellen er iPad 32 GB Wifi med omslag. Egenandelen er på 3213 kroner. Resten subsidieres av fylkeskommunen.

Bestille iPad

PC-ordningen iPad i spesialundervisning

Til toppen