Skjema for opplæring i bedrift

Skjemaer som er aktuelle for lærebedrifter, prøvenemnder, lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater med mer.

Søknader og rapporter sendes til oss via eDialog

Endring i lærebedrift

Vil dere melde om en endring i lærebedriften, eller søke om en ny godkjenning? Alle endringer i en lærebedrift må meldes til fylkeskommunen. 

Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter. 

Søknad om ny godkjenning 

Bruk dette skjemaet for søknad om: 
- Ny selvstendig lærebedrift
- Ny medlemsbedrift i et opplæringskontor 
- Nytt lærefag - selvstendig lærebedrift
- Nytt lærefag - medlemsbedrift i et opplæringskontor

Søknad om nytt lærefag/ny medlemsbedrift 
 

Melding om endring i lærebedriften 

Bruk dette skjemaet for å melde om: 
- Endring av bedriftens kontaktinformasjon 
- Ny faglig leder 
- Konkurs eller fusjonering 

Melding om ny kontaktinfo/konkurs/fusjonering/ny faglig leder 
 

Endringer i læreforholdet

Som lærebedrift kan du oppdatere kontaktinformasjon i Vigobedrift. Det er viktig at informasjonen er oppdatert til enhver tid. 

Hvis lærlingen er borte fra jobb over en lengre periode skal du alltid melde fra til oss. Vi anbefaler at læretiden forlenges ved langvarig fravær, men lærlingen må være enig i denne endringen.  

Bruk skjemaet for disse endringene: 
- Endring av faglig leder på lærekontrakten 
- Bytte av medlemsbedrift på lærekontrakten 
- Endring av stillingsprosent på lærekontrakten 
- Avbrudd og forskyvning av læretiden 

Melding om endring av lærekontrakt  (PDF, 182 kB)

NB! Send kun ett skjema per forsendelse.

Oversikt over permitterte lærlinger (XLSX, 16 kB)
Vennligst benytt skjemaet ved rapportering om permitterte lærlinger. Utfylt skjema sendes via eDialog.


Avslutte læreforholdet

Ta tidlig kontakt med oss hvis det er utfordringer i læreforholdet. Vi kan være med i møter sammen med lærlingen din, eventuelt kontakte PPT eller oppfølgingstjenesten.

Melding/Søknad om heving (PDF, 163 kB)


Tilskuddsordning for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov

Fristen for å søke er utløpt etter 15. oktober 2021. Det kan søkes igjen fra 03.01.2022.

Retningslinjene for tilskuddsordningen (PDF, 133 kB)


For prøvenemnder

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 115 kB)

Kjørebok (XLSX, 16 kB)

Reiseregninger:
brukerveiledning. (PDF, 639 kB)

Vurderingskriterier

Last ned vedleggspakke som inkluderer Erklæring ved fag-, svenne-, kompetanse eller praksisbrevprøve og tilleggsprotokoll. (PDF, 111 kB)

Oversikt over koordinatorene prøvenemndene
 

For lærlinger, lærekandidater, kandidater for fagbrev på jobb

Søknad om opplæringskontrakt  (PDF, 271 kB)

Avtale om opplæringskontrakt (PDF, 284 kB)

Eksempel på arbeidsavtale (PDF, 74 kB)

Rapport om utplassering  (PDF, 56 kB)

Søknad og rapport sendes til oss via eDialog.


Avtale om fagbrev på jobb (PDF, 347 kB) 

Søknaden sendes til oss via  eDialog.
 

Oppmelding til prøve

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Tilrettelegging under fagprøven

Søknaden sendes til oss via eDialog
 

Søknad om fritak fra bestått kravet i inntil to fellesfag for lærlinger

Se vedlagt skjema for søking om fritak fra kravet om bestått i fellesfag (PDF, 229 kB)

Ta kontakt med Fagopplæringen

 

Klage på ikke bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve.

Les mer om klage her.
 

Koronavirus: Temaside, les her

Tidlig gjennomføring av prøver og avkortning av læretid, les her

Samtykkeskjema ved dispensasjon (PDF, 184 kB).
 

For praksiskandidater 

Teori: https://privatist.inschool.visma.no/ 

Søknadsskjema for praktisk prøve

Forslag til arbeidsattest (PDF, 69 kB)

Her kan du regne ut praksisen din (PDF, 553 kB)
 

For skoler

Melding om fag-, svenne- eller kompetanseprøve for elever Vg3 fagopplæring i skole eller avviksfag

https://kommune24-7.no/11008/bruker?retur=%2f11008%2f11008_7&shortname=11008_7&securitylevel=3
 

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune

Trenger du ny dokumentasjon?

Bestille duplikat av vitnemål, kompetansebevis, fagbrev og svennebrev  (PDF, 97 kB)

Bestille vitnemål eller kompetansebevis på engelsk (PDF, 98 kB)

Se lenke for Dokumentasjon 
for Vitnemål, Kompetansebevis, Fagbrev, Svennebrev, kompetansebrev og lommefagbrev

For deg som har tatt din opplæring i Rogaland og trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

 

VIGOBEDRIFT - Veiledning

Slik sender du oppmelding til prøve (PDF, 224 kB)

Brukerveiledning til Vigobedrift (PDF, 4 MB)

Elektronisk signering av lærekontrakter (PDF, 165 kB)

Oppmelding til prøve i Vigobedrift (PDF, 224 kB)

 

 

Til toppen