Opplæring for prøvenemnder

Alle som blir med i prøvenemnda får opplæring og veiledning. Du får også mulighet til å samarbeide med andre i faget ditt.  

Kurs for prøvenemnder

Det er en viktig jobb å vurdere prøver. Vi gjennomfører derfor obligatorisk kurs for alle i prøvenemnda. Kurset består av to deler:

E-læringskurs

E-læringskurset gir deg et godt grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere prøver. E-læringskurset tar også opp viktige tema som habilitet og taushetsplikt.

E-læringskurset består av 11 moduler som du kan gjennomføre når det passer. Hvis du ønsker å gjennomføre hele kurset på en gang tar det rundt en time.

Kurs med praktiske oppgaver

Vi arrangerer dagskurs hvor vi blant annet jobber med:

  • Hvordan skal vi kommunisere med hverandre i prøvenemnda?
  • Hva skal prøven inneholde?
  • Hva betyr det å vurdere prøven på en objektiv og rettferdig måte?
  • Diskutere vurderingskriterier – hvordan skal prøven vurderes?
  • Hva skal du gjøre dersom det skjer uforutsette ting under prøven?

Informasjon

Du vil motta informasjon fra oss i løpet av prøvenemndsperioden. Vi sender blant annet nyhetsbrev og e-læringskurs. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed hvis du endrer kontaktinformasjon.

Og husk, du kan alltid ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Til toppen