Gjennomføre og vurdere prøver

Prøvenemnda har ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere prøver. Hva innebærer dette?

Covid-19: Melding til prøvenemnder

Prøvenemndene følger de nasjonale og lokale retningslinjene som gjelder til enhver tid. Avtal smittevernstiltak med bedrift og kandidat der prøven skal gjennomføres.

Selv med nye og strengere krav til smittevern rapporterer både bedrifter og prøvenemnder at det er mulig å gjennomføre fag- og svenneprøver. I hovedsak gjennomføres alle fagprøver som planlagt, til enhver tid med gjeldende smittevernstiltak nasjonalt, lokalt og i hver enkelt bedrift.

Dere kan i hvert enkelt tilfelle vurdere prøvegjennomføring sammen med bedriften/virksomheten og kandidaten.

 1. Vurder om du selv som medlem kan gjennomføre prøven (avklar også med egen arbeidsgiver).
 2. Leder på den avtalte prøven avklarer med prøvested og kandidat om prøven kan gjennomføres eller må utsettes.
   

Hvis prøven må utsettes (gjelder ikke påbegynte prøver):

Oppmeldingen til prøve kan ligge i vigo inntil videre (ikke send i retur).
 

Hva gjør vi med påbegynte prøver som avbrytes:

 1. Kan prøven gjennomføres på forsvarlig måte?
 2. Hvis nei; avbrutt prøve, send inn melding til provenemnd@rogfk.no:
  - Navn på kandidat og fag
  - Prøvested
  - Årsak (eks. karantene, smittevern, symptomer på Covid-19, annet)
  - Avtalt ny prøve?

Følg med på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Ved avbrutt prøve grunnet Covid-19 får kandidaten får gå opp ny prøve.


Kontakt oss gjerne!

Åshild Råd, tlf: +47 932 60 227
E-post: aashild.raad@rogfk.no   

Ingrid Oanes, tlf: +47 476 57 433
E-post: ingrid.tau.strand.oanes@rogfk.no        

 

Planlegge prøven

Gjennomføre prøven

Vurdere prøven

Alle prøver skal vurderes objektivt og rettferdig. Det er derfor viktig at du bruker vurderingskriteriene i faget ditt. 

Vurderingskriterier

Kommunisere resultatet

Både prøveleder og prøvemedlem skal være tilstede når kandidaten får resultatet. Kandidaten kan få karakteren:

 • Bestått meget godt
 • Bestått 
 • Ikke-bestått

Det er viktig å begrunne resultatet. Hvis kandidaten får ikke-bestått bør du forklare hva kandidaten kan forbedre til neste gang. 

Prøveprotokoll

Det er viktig at du sender inn prøveprotokollen så raskt som mulig etter prøven. Prøveprotokollen skal signeres av både prøveleder og prøvemedlem. 

Husk at kandidaten ikke får dokumentasjon fra oss før vi har mottatt prøveprotokollen. Reiseregningen din kan heller ikke behandles før vi får prøveprotokollen.

Last ned vedleggspakke som inkluderer Erklæring ved fag-, svenne-, kompetanse eller praksisbrevprøve og tilleggsprotokoll. (PDF, 425 kB)

Til toppen