Betaling og utlegg

Alle som er med i prøvenemnda får dekket reise og utgifter i forbindelse med gjennomføring av prøven. Det betales også et fast honorar til prøveleder og prøvemedlem.

Reiseregning i Agresso

Reiseregninger utbetales forløpende når vi har mottatt prøveprotokollen. Det er derfor viktig at du sender inn protokollen så snart som mulig etter gjennomført prøve. Reiseregningen registrerer du i Agresso. Hvis du trenger hjelp har vi laget en brukerveiledning. (PDF, 639 kB)

Agresso reiseregning

Hva får jeg betalt?

Reise og diett

Vi dekker reiseutgifter og diett i henhold til statens reiseregulativ. Oppdaterte satser er registrert i Agresso.

Kjørebok (XLSX, 16 kB)

Tapt arbeidsfortjeneste

Fra og med 1. april 2020 skal du ikke trekkes i lønn når du er med på prøver. Arbeidsgiver sender inn refusjonskrav for de timene du har vært borte fra jobb som prøvenemndsmedlem.

Forsikring

Alle som er med i prøvenemnda har yrkesskadeforsikring og tjenestereiseforsikring gjennom KLP. Forsikringen gjelder også ved reiser offshore.

Til toppen