Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Om kurset

  • Gratis, 60 timer, september-november 2021.
  • Gir praksiskandidater en innføring i VG3-kompetansemålene, samt skriftlige øvelser som forberedelse til skriftlig eksamen.
  • Noen kurs er i klasserom mens andre er heldigitale nettkurs. Det er krav til deltakernes involvering og gruppearbeid. 

Krav

  • Du har lang og allsidig praksis i faget du skal ta eksamen i. 
  • Du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidateksamen høsten 2021  

Les mer om praksiskandidatordningen.

Påmelding

Påmelding til kursene snarest og innen 1. september 2021.  Deltakere som har fått plass, blir kontaktet av det Voksenopplæringssenteret de har fått plass på i midten av september.

Kontaktperson:  Jørgen Solvik - e-post: jorgen.solvik@rogfk.no

Påmeldingsskjema

Til toppen