Fagbrev på jobb - Rogaland fylkeskommune

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid. Kandidatene skal opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater

Forutsetninger for å benytte ordningen

  • Bedriften må være godkjent lærebedrift. Slik går bedriften frem for å søke om godkjenning.
  • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende.
  • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må dokumentere minimum 12 måneders praksis i faget. Merk at en deltidsstilling regnes om til en heltidsstilling. En stillingsbrøk på 80 prosent godkjennes som heltid.

Lærebedriften skal også lage en intern opplæringsplan for å sikre at alle kompetansemålene i læreplanen blir gjennomgått. 

Hvordan komme i gang?

  • Avtale om fagbrev på jobb  (PDF, 218 kB) fylles ut.
  • Dokumentasjon på tidligere skolegang, praksis og arbeidsavtale må legges ved.
  • Husk å krysse av i skjemaet hvis du ønsker realkompetansevurdering. Godkjent realkompetanse kan gi kortere kontraktstid. 
  • Avtale om fagbrev på jobb sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i eDialog

Læretidens lengde

Samlet krav til praksis og opplæring tar utgangspunkt i lengden på lærefaget. For de fleste fag vil det si fire år i heltidsstilling. 

Relevant praksis, videregående skolegang og eventuelt realkompetansevurdering kan gi kortere læretid. Merk at læretiden ikke kan være kortere enn 12 måneder. 

Teori i løpet av læretiden

Kandidaten må i de fleste fag bestå en tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå før bedriften kan sende oppmelding til fag- eller svenneprøven. Dette er den samme eksamen som praksiskandidater må bestå. I noen fag innen teknikk og industriell produksjon samt elektrofag er det krav om flere eksamener.

Det er ikke krav om fellesfag for kandidater med fagbrev på jobb.

Tilskudd

Det blir utbetalt basistilskudd 2 for denne ordningen.  

Til toppen