Fagbrev på jobb - Rogaland fylkeskommune

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Forutsetninger for å benytte ordningen

 • Ordningen er for kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat. Kandidater som har mer enn fire år i faget, blir henvist til praksiskandidatordningen.
 • Bedriften må være godkjent lærebedrift. Slik går bedriften frem for å søke om godkjenning.
 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende.
 • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i minst 50 prosent stilling.
 • Kandidaten må dokumentere minimum 12 måneders praksis i faget. Merk at en deltidsstilling regnes om til en heltidsstilling. En stillingsbrøk på 80 prosent godkjennes som heltid.
 • Minste kontraktstid er 12 måneder.
 • Dersom kandidaten er kvalifisert for praksiskandidatordningen, skal denne ordningen benyttes.

Lærebedriften skal lage en intern opplæringsplan for å sikre at alle kompetansemålene i læreplanen blir gjennomgått. 

 

Hvordan komme i gang?

 • Avtale om fagbrev på jobb (PDF, 347 kB) fylles ut.
 • Dokumentasjon på tidligere skolegang, praksis og arbeidsavtale må legges ved + individuell opplæringsplan.
 • Kryss av i skjemaet hvis du ønsker realkompetansevurdering. Godkjent realkompetanse kan gi kortere kontraktstid. Det er likevel en minste kontraktstid på 12 måneder.
 • Avtale om fagbrev på jobb sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i eDialog.

 

Kontraktstidens lengde

Samlet krav til praksis og opplæring tar utgangspunkt i lengden på lærefaget. For de fleste fag vil det si fire år i heltidsstilling. 

Relevant praksis, videregående skolegang og eventuelt realkompetansevurdering kan gi kortere læretid. Læretiden må vært minst 12 måneder.

 

Teori i løpet av læretiden

Kandidaten må i de fleste fag bestå en skriftlig eksamen på Vg3-nivå før bedriften kan sende oppmelding til fag- eller svenneprøven. Du melder deg opp til eksamen via https://privatist.inschool.visma.no/. Dette er den samme eksamen som praksiskandidater må bestå. I noen fag innen teknikk og industriell produksjon samt elektrofag er det krav om flere eksamener.

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til Vg3-eksamen.

Lærebedriften har ansvar for opplæringen til skriftlig Vg3-eksamen.

Det er ikke krav om fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving for kandidater med fagbrev på jobb.

 

Tilskudd

Det blir utbetalt basistilskudd 2 for denne ordningen.  

Til toppen