Tilskudd til opplæring i bedrift - Rogaland fylkeskommune

Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Basistilskudd 1

Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det maksimalt 157 339 kroner for ett år med fulltidsopplæring. Tilskuddet forutsetter at det er en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt.

Tilskudd til opplæring i bedrift

Basistilskudd 2

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb som har fylt 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående skole gir basistilskudd 2. Det blir utbetalt 5124 kroner per måned for hele læretiden i bedrift.

Det utbetales normalt ikke tilskudd i fag hvor det er krav om tre år i skole før opplæring i bedrift. Dette er fordi det kun er verdiskapningsdelen som gjenstår. Unntatt fra dette er maritim elektrikerfaget og flyfagene. 

For kandidater i små og verneverdige fag som er over 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående opplæring utbetales det 8 715 kroner per måned.

Kandidater med særskilte behov

Tilskudd til lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov er avviklet fra 01.01.2020. Fra samme tidspunkt er midlene inkludert i rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Vi jobber nå med å få på plass nye retningslinjer. Informasjon om dette kommer på denne siden i løpet av april 2020.

Frem til nye retningslinjer er på plass vil det ikke være mulig for opplæringskontor og lærebedrifter å søke om ekstra tilskudd.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Til toppen