Endre og avslutte en kontrakt - Rogaland fylkeskommune

Endre og avslutte en kontrakt

Har det oppstått utfordringer som gjør at læreforholdet ikke kan fortsette? Eller er det endringer i læreforholdet?

Endringer i læreforholdet

Du kan oppdatere personlig kontaktinformasjon i Vigobedrift. Det er viktig at informasjonen er oppdatert til enhver tid. Er det endringer i bedriftsinformasjon må det meldes til oss ved å bruke endringsskjema.

Ved ny faglig leder skal endringsskjema sendes til oss. Er du lærebedrift i et opplæringskontor er det opplæringskontoret som tar seg av dette.

Hvis lærlingen er borte fra jobb over en lenger periode skal du alltid melde fra til oss. Vi anbefaler at læretiden forlenges ved langvarig fravær, men lærlingen må være enig i denne endringen. 

Endringsskjema for lærebedrifter (PDF, 122 kB)

Endringsskjema for opplæringskontor (PDF, 135 kB)
Endringsskjema: Send kun ett skjema per forsendelse.

Oversikt over permitterte lærlinger (XLSX, 16 kB)
Vennligst benytt skjemaet ved rapportering om permitterte lærlinger. Utfylt skjema sendes via eDialog.

Avslutte læreforholdet

Ta tidlig kontakt med oss hvis det er utfordringer i læreforholdet. Vi kan være med i møter sammen med lærlingen din, eventuelt kontakte PPT eller oppfølgingstjenesten.

Søknad om heving (PDF, 140 kB)

Avslutte læreforholdet

Til toppen