Bli lærebedrift - Rogaland fylkeskommune

Bli lærebedrift

Ønsker du å bli lærebedrift? Da må du først bestemme deg for om du vil være selvstendig lærebedrift eller lærebedrift i et opplæringskontor.

Bli lærebedrift i opplæringskontor

Lærebedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din.

Hvis du ønsker å være lærebedrift i et opplæringskontor tar du direkte kontakt med opplæringskontoret som vil hjelpe deg videre. 

Oversikt over opplæringskontor

Bli selvstendig lærebedrift

Selvstendig lærebedrift vil si at bedriften har egen godkjenning. Du er selv ansvarlig for å følge opp lærlingen din. Dette må være på plass for å få godkjenning som selvstendig lærebedrift:

  • Bedriften må kunne gi opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen, eventuelt lage en samarbeidsavtale med en annen bedrift.
  • Bedriften må ha en faglig leder som har fag- eller svennebrev, eller kan vise til lang praksis i faget.
  • Det må lages en intern opplæringsplan. Forslag til intern opplæringsplan  (PDF, 4 MB)

Nasjonale læreplaner

Slik søker du

  1. Fyll ut søknadsskjema
  2. Legg ved dokumentasjon på faglig leders kvalifikasjoner
  3. Legg ved intern opplæringsplan
  4. Legg ved en eventuell samarbeidsavtale
  5. Søknaden sendes til oss i eDialog
Til toppen