Å veilede en lærling - Rogaland fylkeskommune

Å veilede en lærling

Har du en lærling i bedriften din? Da er det noen viktig ting du må huske på.

Gi opplæring og veiledning

Lærlingen din skal få opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Du skal også lage en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen får nødvendig opplæring.  

Nasjonale læreplaner

Prøven består av fire deler som er planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon av et praktisk arbeid. Lærlingen bør få anledning til å trene seg på de ulike delene av prøven gjennom læretiden. Det kan også være lurt å gjennomføre en minifagprøve eller delprøver i forkant av fag- eller svenneprøven.  

Gjennomføre halvårssamtale

Alle lærlinger har rett til halvårssamtale sammen med faglig leder og/eller instruktør. Hvis du er med i et opplæringskontor vil de ofte være med på samtalen.

Halvårssamtalen skal gi deg som instruktør eller faglig leder et grunnlag for å justere den videre opplæringen. Halvårssamtalen er viktig for at lærlingen din skal kunne utvikle seg videre. 

Den interne opplæringsplanen brukes som utgangspunkt for samtalen, men det kan også være lurt å snakke om blant annet trivsel, fravær, arbeidsoppgaver og motivasjon.

Forslag til intern opplæringsplan (PDF, 4 MB)

Sende oppmelding til prøve

Oppmelding til prøve sendes elektronisk i Vigobedrift. Hvis det er behov for tilrettelegging, skal søknaden helst sendes i god tid før oppmeldingen. 

Du skal sende oppmelding til prøve senest to måneder før læretiden er ferdig, men gjerne tidligere. Oppmeldingen kan tidligst sendes åtte måneder før læretiden utløper.

Trenger du hjelp?

Du kan ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp eller veiledning. Vi kan også besøke arbeidsplassen din eller delta i møter ved behov.

Husk at lærlingen eller lærekandidaten din har rett til å bruke PPT og oppfølgingstjenesten.

Til toppen