Opplæring i bedrift - Rogaland fylkeskommune

Gjennomføring av fag-, svenne-, og kompetanseprøver under korona-situasjonen

Fag-, svenne-, og kompetanseprøver er i utgangspunktet utsatt i forbindelse med den pågående korona-situasjonen. Rogaland fylkeskommune ønsker å åpne opp for avvikling av prøver, og har i den forbindelse utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av prøver i tråd med gjeldende smittevernsregler gitt av nasjonale myndigheter. Les mer om retningslinjene.

Til toppen