Gjennomføring av fag-, svenne-, og kompetanseprøver under covid-19-pandemien

Du kan fortsatt ta fag,- svenne-, eller kompetanseprøve hvis prøvenemnda, du og arbeidsgiveren din er enige om at det er forsvarlig, og at retningslinjene for smittevern blir fulgt. Prøven kan bli utsatt hvis noen av partene mener det er nødvendig. Les mer om retningslinjene.

Til toppen