Klagehåndtering

Les mer om hva du kan klage på.

Hvordan klager du

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakter eller om du skal klage på skriftlig eksamen, bør du først ta kontakt med faglærer. 

Begrunnelse

Det er viktig med en god begrunnelse. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende.

Klageskjema

Skjema for hver av klagetypene lastes ned, se under.  Det fylles ut på datamaskin, signeres og leveres på skolen.

Frister for klagebehandlingen 2021

  • Klagefristen er 10 dager fra eleven har fått vite karakteren og fått begrunnelse for denne.
  • Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonsfristen er 4 dager etter at eleven har mottatt alle sakspapirer fra skolen.

Hurtigklagefristen

  • Denne er satt for at klager skal kunne behandles før inntak til videre studier
  • Hurtigklagefristen gjelder for Vg3 studieforberedende og påbygning til generell studiekompetanse.
  • Skolene setter selv sine frister for når klage på standpunktkarakterer og eksamen med lokal sensur må være levert til skolen, men skolen må sende saker som skal hurtigbehandles til klagenemnda innen 18. juni.
  • Hurtigklager behandles innen 1. juli.

Du får raskest svar hvis du har digital postkasse.

For klage på skriftlig eksamen, se Udir.no/Eksamen

Klageskjema

Elevskjema klage, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Elevskjema klage, orden eller atferd

Elevskjema klage, standpunkt eller manglende standpunkt i fag

 

Faglærer- og kontaktlærerskjema

Faglærerskjema klage, standpunkt eller manglende standpunkt

Kontaktlærerskjema klage, orden eller atferd

 

Rektorskjema

Rektorskjema klage, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Rektorskjema klage, orden eller atferd

Rektorskjema klage, standpunkt eller manglende standpunkt

Skoleskjema klage, lokalt sensurert skriftlig eksamen, eksamen med etterprøvbart produkt

 

Sensor- og eksaminatorskjema

Sensor-eksaminatorskjema klage, muntlig, muntlig-praktisk el. praktisk eksamen

Nyttige kilder:

Forskrift til opplæringslova kap. 3 Vurdering og kap. 5 Klage på vurdering,

Utdanningsdirektoratets veileder “Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag” og

Rundskriv Individuell vurdering Udir-02-2020

Til toppen