Klagehåndtering - Rogaland fylkeskommune

Klagehåndtering

Hvordan klager du

Hvis du er i tvil om karaktergrunnlaget for standpunktkarakter eller om du skal klage på skriftlig eksamen, bør du først ta kontakt med faglærer. 

Begrunnelse

Det er viktig med en god begrunnelse. Det må gå tydelig fram hva du klager på. Klagen bør være saklig, relevant og opplysende.

Klageskjema

Skjema for hver av klagetypene lastes ned, se under.  Det fylles ut på datamaskin, signeres og leveres på skolen.

Klagefrist og hurtigklagefrist

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelsen. Men for Vg3 studieforberedende og for påbygg til generell studiekompetanse er det hurtigklagefrist. 

Hurtigklagefrist våren 2020: 22. juni 2020.

For klage på skriftlig eksamen, se Udir.no/Eksamen

Kontradiksjon (kommentar)

Skolen skal sende deg kopi av uttalelsene i saken innen 17. juni. Disse kan du kommentere (=kontradiksjon). Kontradiksjonen må leveres til skolen innen 4 dager.

Du får raskest svar hvis du har digital postkasse.

Klageskjema

Elevskjema klage, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Elevskjema klage, orden eller atferd

Elevskjema klage, standpunkt eller manglende standpunkt i fag

 

Faglærer- og kontaktlærerskjema

Faglærerskjema klage, standpunkt eller manglende standpunkt

Kontaktlærerskjema klage, orden eller atferd

 

Rektorskjema

Rektorskjema klage, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Rektorskjema klage, orden eller atferd

Rektorskjema klage, standpunkt eller manglende standpunkt

Skoleskjema klage, lokalt sensurert skriftlig eksamen, eksamen med etterprøvbart produkt

 

Sensor- og eksaminatorskjema

Sensor-eksaminatorskjema klage, muntlig, muntlig-praktisk el. praktisk eksamen

Nyttige kilder:

Forskrift til opplæringslova kap. 3 Vurdering og kap. 5 Klage på vurdering,

Flytskjema for klagebehandling,

Utdanningsdirektoratets veileder “Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag” og

Rundskriv Individuell vurdering Udir-05-2016

Til toppen