Klage på karakter - Rogaland fylkeskommune

Klage på karakter

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Hva kan du klage på

Du skal ha mottatt varsel både ved fare for nedsatt karakter i orden eller i atferd og fare for IV (ikke vurderingsgrunnlag) i fag. Før vedtak om IV som skyldes overskredet fraværsgrense skal du ha blitt gitt anledning til å framlegge dokumentasjon for ditt fravær.

Hvordan klager du

Til toppen