Karriereveiledning etter integreringsloven

Karriereveiledning for nye deltakere i introduksjonsprogrammet

Det er fylkeskommunens ansvar å gjennomføre karriereveiledningen. I Rogaland fylkeskommune er det karrieresenter Rogaland som har ansvaret for det faglige innholdet og den praktiske organiseringen.

Etter den nye integreringsloven har «personer som omfattes av § 8 første ledd, (…) rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning» (Integreringsloven, § 11). Målet for karriereveiledningen er at den «skal bidra til at den enkelte skal kunne ta informerte valg om utdanning og arbeid, og at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov» (Integreringsloven, § 11).

Bestilling

Karriereveiledningssamtaler etter integreringsloven bestilles her:   Bestillingsskjema 

Hver deltaker får tilbud om to samtaler. Det er en fordel om de to samtalene bestilles samtidig. Vi anbefaler at det legges inn minst en ukes mellomrom mellom de to avtalene. Veiledningen foregår på et av kontorene til karrieresenteret.

Informasjon til deltakerne

Vi ønsker at kommunene gir deltakeren informasjon om karriereveiledningen i forkant. Kompetanse Norge har utarbeidet et informasjonsskriv om karriereveiledning. Den er tilgjengelig på flere språk, og ligger her: Karriereveiledning for integrering

Etter karriereveiledningen

Etter at karriereveiledningen er gjennomført vil karriereveilederne fylle ut karriereveileders notat i IMDinett og gi beskjed til den som står oppført som kontaktperson i kommunen om at skjemaet er ferdigstilt. Karriereveilederen vil være tilgjengelig for avklaringer, spørsmål eller andre behov for samarbeid i etterkant.

Stedbaserte veiledninger i kommunen

Dersom kommunen kan samle flere deltakere samme dag/dager kan karriereveilederne gjennomføre veiledningene i kommunen. Tid og sted for veiledningen må da avtales direkte med karriereveilederen. Dere finner kontaktinformasjon og informasjon om hvem som har ansvaret for gjennomføringen av karriereveiledningene for de ulike kommunene lenger ned på siden.

Andre henvendelser

For andre henvendelser, ta direkte kontakt med karriereveilederne via kontaktinformasjonen under. 

Ansvaret for kommunene er fordelt slik

Ida Christin Enebakk De Santillana har ansvar for Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Sandnes, Sokndal, Lund, Bjerkheim, Eigersund, Stavanger, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland og Kvitsøy

Annette Marie Waller Fredriksen har ansvar for Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord

For generelle spørsmål og henvendelser, kontakt fagleder Petter B. Falch.

Til toppen