Hvordan velge utdanning og søke jobb

Vi har samlet sider som handler om å velge utdanning og å søke jobb.

karriereveiledning.no kan du utforske hvilke muligheter som finnes.

Se også sidene vi lenker til under.

Om utdanning

Filmen Videregående opplæring - enkelt forklart viser likheter og forskjeller mellom de to utdanningsløpene i videregående opplæring.

Oversikt over alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring: www.vilbli.no

Hva er du interessert i? Finn grundig informasjon om utdanninger og hvilke yrker som finnes: www.utdanning.no

Åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring: www.ndla.no

Nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole, bedrift eller voksenopplæring/realkompetansevurdering: www.vigo.no

Her kan du få informasjon om og søke om opptak til høyere utdanning: www.samordnaopptak.no

All informasjon om hele utdanningsløpet og alle læreplaner: www.udir.no

Hvilken utdanning fra utlandet kan bli godkjent i Norge? www.nokut.no

Informasjon om alle opplæringskontor i Rogaland: https://www.noh.no/ 

Søknad og skjema om stipend og lån: www.lanekassen.no

Om høyere yrkesfaglig utdanning på Fagskolen Rogaland: http://fagskolenrogaland.no

Fleksible nettstudier og stedbaserte utdanninger: www.nki.no

Høyere utdanning på Universitetet i Stavanger: www.uis.no

Høyere utdanning på Handelshøyskolen BI: www.bi.no

Høgskole med utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. www.vid.no

Informasjon om norskprøve, statsborgerprøve og samfunnskapsprøve: www.kompetansenorge.no

Om å søke jobb

Jeg er arbeidssøker, vil bytte jobb eller har liten erfaring fra arbeidslivet

Hvordan lage en god CV

Hvordan skrive en god jobbsøknad

Mitt yrke - presentasjon av arbeidsplasser, yrker og utdanninger

NAV

Til toppen