Mobbeombud - Rogaland fylkeskommune

Mobbeombud

Mobbeombudet skal bidra til at alle elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø uten mobbing og trakassering. Ombudet jobber for å sikre dine rettigheter som elev og lærling.

Mobbeombudet gir råd og veiledning til ungdom, foreldre og skoler slik at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

  • Elever, foreldre og andre rundt eleven
  • Lærlinger og lærekandidater
  • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
  • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Hva gjør mobbeombudet?

  • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
  • Snakke med elever, foresatte og andre som trenger råd og veiledning
  • Være elev/lærlingen og foreldrenes talerør i mobbesaker som har låst seg
  • Formidle kunnskap og informasjon om elevenes rett til et godt psykososialt miljø, i tråd med Opplæringslovens §9A
  • Ha ulike kurs og foredrag til elever, lærlinger og ansatte i skoler og bedrifter
  • Samarbeide med ulike organisasjoner og støttefunksjoner som jobber med eller for elever og lærlinger

Mobbeombudet har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson for deg. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten at du er enig.


Hvor finner du mobbeombudet?

Mobbeombud

Ellen Fjermestad

Send e-post

Telefon: 51 92 24 62
Mobil: 916 73 343

Klikk for stort bilde  

Til toppen