Mobbeombud for barnehage og grunnskole - Rogaland fylkeskommune

Mobbeombud for barnehage og grunnskole

Vi skal være med og sikre at barn og unge opplever et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen og på skolen. Ombudene er uavhengige ressurspersoner med taushetsplikt, og vi går ikke videre med saker uten ditt samtykke.

Hvem kan kontakte mobbeombudet for barnehage og grunnskole?

  • Barn, elever, foreldre/foresatte og andre rundt barnet eller eleven
  • Barnehageledere, skoleledere og andre ansatte i barnehage og skole

Hva gjør mobbeombudet for barnehage og grunnskole?

  • Støtter og veileder barn, elever og foreldre/foresatte i saker om psykososialt miljø
  • Jobber forebyggende med informasjon og opplæring for barn, elever og foreldre / foresatte
  • Bidrar til god tverrfaglig oppfølging etter at saker er håndtert
  • Bidrar til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
  • Synliggjør og informerer om mobbeombudets rolle i kommunene

Les mer om retten til et trygt og godt barnehage-og skolemiljø på nettsidene til Udir.

Les mer om ombudene i Norge.

Hvor finner du mobbeombudet for barnehage og grunnskole?

Mobbeombud for barnehage og grunnskole

Marit Nygård Roth

Send e-post

Telefon: 51 92 24 38
Mobil: 45 44 59 89

Marit Nygård Roth - Klikk for stort bilde

Til toppen