Finn riktig fag

Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du ikke finner faget du ønsker å melde deg opp i eller er usikker på hvilket fag du skal velge, må du ta kontakt med Privatistkontoret på e-post: privatist@rogfk.no.

Det er ikke mulig å bytte fagkode etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Men dersom du oppdager at du har meldt deg opp i feil fagkode før oppmeldingsfristen, må du ta kontakt med oss på e-post.

I noen fag må du melde deg opp til eksamen i to fagkoder for å få faget godkjent. Som oftest en skriftlig eksamen og en muntlig-/ muntlig-praktisk eksamen (altså totalt to eksamener).

Dette gjelder fagene: Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 2, Geofag 2, Informasjonsteknologi 2, Teknologi og forskningslære 2 og alle språkfag.

Språkfagene

Når det gjelder muntlig eksamen i fremmedspråk kan vi tilby følgende språk:
Albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, engelsk, fransk, islandsk, kinesisk, litauisk, nederlandsk, persisk, polsk, russisk, spansk, somali, tamil, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.

Du kan imidlertid ta skriftlig eksamen i alle språkfag.

Dersom du ønsker å ta andre fag enn de vi har listet opp her, må du sende oss en e-post på privatist@rogfk.no

Fagkoder

Gammel læreplan (LK-06):

Ny læreplan (LK-20):

Til toppen