Hjelpemidler på eksamen

Hjelpemidler

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 1 (DOTX, 17 kB)

Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 2 (DOTX, 18 kB)

Nettressurser

Under eksamen er det nå mulig å bruke noen godkjente nettsider. For våren 2019 er det ressursene som vist under som er tilgjengelig. Hvis du lurer på noe rundt dette kan du ta kontakt med eksamensansvarlige på skolen din.

1.   Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Følgende ressurser er tilgjengelige over hele landet. 

Nettressurs Nettadresse
Allkunne allkunne.no/
Bioteknologirådet bioteknologiradet.no/
Brønnøysundregisteret brreg.no/
Flerspråklig ordbok https://www.wordreference.com/
FN - Globalis fn.no/
Folkehelseinstituttet fhi.no/
LEXIN- ordbøker lexin.udir.no/
Lovdata eksamen.lovdata.no/
NDLA – digitale ressurser ndla.no
Norges bank norges-bank.no/
Norsk akademisk ordbok naob.no/
Norsksidene norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt nupi.no/
Profftorget proff.no/
Psykologi tidsskrift psykologtidsskriftet.no/
Regjeringen http://regjeringen.no/no/id4/
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript http://w3schools.com/
Spansk ettspråklig ordbok dle.rae.es/?w=diccionario
Språkrådets ordbøker ordbok.uib.no/
Store norske leksikon snl.no/
Skriveverktøy writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå ssb.no/
Stortinget stortinget.no
 Tysk ettspråklig ordbok duden.de/woerterbuch 

 

Samiske og finske ressurser

 
Nettressurs Nettadresse
Ordbok – Sørsamisk baakoeh.oahpa.no/
Læringsstier -Sørsamisk kuvsje.oahpa.no/
Nordsamisk ordbok sanit.oahpa.no/
Finsk ordbok kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80
Finsk ordbok ilmainensanakirja.fi/
Finsk ordbok sanakirja.org/

 

2.   Lokalt gitt skriftlig eksamen i Vigo IKS/landssamarbeidet, og sentralt gitt eksamen med lokal sensur

Følgende ressurser er tilgjengelige: 

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Elektrofag

Nettressurs Nettadresse
BaneNors nettsider trv.banenor.no

Helse og oppvekst

Nettressurs Nettadresse
Helsedirektoratet helsedirektoratet.no/
Norsk helseinformatikk nhi.no
E-helse finnkode.ehelse.no
Folkehelseinstituttet fhi.no/
Helfo  helfo.no/
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bufdir.no/
Felleskatalogen felleskatalogen.no

Naturbruk

Nettressurs Nettadresse
Kunnskapsbank for naturmangfold artsdatabanken.no/
Rovdata rovdata.no/
Landbruksdirektoratet landbruksdirektoratet.no
Bioøkonomi (NIBIO) nibio.no/

Service og samferdsel

Nettressurs Nettadresse
Vegvesen Yrkestransport vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Norges Lastebilforbund - Ordliste lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste

Teknikk og industriell produksjon

Nettressurs Nettadresse
Sjøfartsdirektoratet sjofartsdir.no/
The International Maritime Organization (IMO) imo.org/en/Pages/Default.aspx

 

Studieforberedende utdanningsprogram

Musikk, dans og drama

Nettressurs Nettadresse
Nasjonalbiblioteket nb.no/

Medier og kommunikasjon

Nettressurs Nettadresse
Norsk presseforbund presse.no

 

3.   Fylkessentrale nettbaserte læremidler

3.1      Disse nettsidene vil være tilgjengelige under eksamen våren 2019 for kandidater i Rogaland fylkeskommune:

https://www.ordnett.no

http://nlb.no

http://www.kildekompasset.no/ 

Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen. 

3.2      Lisensbaserte hjelpemidler

Lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skolene ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

Med forbehold om at nettstedet ikke åpner for samhandling og kommunikasjon, vil lisensbaserte læremidler på følgende nettsteder som er kjøpt inn på skolenivå være tilgjengelige under eksamen våren 2019:

 

Tekniske krav 

Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet PGS:

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768

Les mer om hjelpemidler i retningslinjer til eksamen (pdf).

Info og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet

 Skriftlig eksamen videregående skole

 Muntlig eksamen videregående skole

 Her kan du finne eksamensdatoer

Til toppen