Hjelpemidler på eksamen

Hjelpemidler

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett. 

Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 1 (DOTX, 17 kB) 

Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 2 (DOTX, 18 kB)

Nettressurser

Under eksamen er det nå mulig å bruke noen godkjente nettsider. For våren 2021 er det ressursene som vist under som er tilgjengelig. Hvis du lurer på noe rundt dette kan du ta kontakt med eksamensansvarlige på skolen din.

Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Felles nasjonale nettressurser
Nettressurs URL
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Allkunne https://www.allkunne.no/
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/
Bane NOR – operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/
Duden Wörterbuch https://www.duden.de/
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/
FN-Sambandet https://www.fn.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/
Helfo https://www.helfo.no/
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/
ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
IMO – International Maritime Organization https://imo.org/
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
Kildekompasset http://kildekompasset.no/
Kuvsje – sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Lexico – engelsk/spansk ordbok https://www.lexico.com/
LEXIN https://lexin.oslomet.no/
Lovdata http://eksamen.lovdata.no/
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/
Medietilsynet https://medietilsynet.no/
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/
NDLA https://ndla.no/
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/
Norgeshistorie https://norgeshistorie.no/
Norges Bank https://www.norges-bank.no/
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norsk Presseforbund https://presse.no/
Norsksidene https://norsksidene.no/web/
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
Proff https://www.proff.no/
Psykologtidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/
Real Academia Española https://dle.rae.es/
Regjeringen https://www.regjeringen.no/
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/
Rovdata https://rovdata.no/
Rådet for psykisk helse https://psykiskhelse.no/
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/
Store norske leksikon https://snl.no/
Stortinget https://www.stortinget.no/
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/
Tegnordboka https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/
Verbix - verbbøyning for flere språk https://verbix.com
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/
W3Schools https://www.w3schools.com/
WordReference https://www.wordreference.com/

 

Lisensbaserte nettressurser på fylkesnivå

Disse nettsidene vil være tilgjengelige under eksamen våren 2021 for kandidater i Rogaland fylkeskommune:

https://app.clarify.no 

http://nlb.no

Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen. 

Lisensbaserte nettressurser på skolenivå

Lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skolene ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

Med forbehold om at nettstedet ikke åpner for samhandling og kommunikasjon, vil lisensbaserte læremidler på følgende nettsteder som er kjøpt inn på skolenivå være tilgjengelige under eksamen våren 2021:

Nettsted

 https://www.ordnett.no

 

 https://brettboka.no

 

 https://www.cappelendammundervisning.no

 

 https://eportal.fagbokforlaget.no

 

 https://www.gyldendal.no

 

 http://www.lokus.no

 

 http://www.smartbok.no

 

 http://streif.samlaget.no

 

 https://www.unibok.no

 

 https://web.retriever-info.com/services/archive.html (Atekst)

 

 https://campus.inkrement.no/

 

 https://verkstedguiden.no/

 

 

 

Tekniske krav 

Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet PGS:

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768

Les mer om hjelpemidler i retningslinjer til eksamen (pdf).

Info og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet

 Skriftlig eksamen videregående skole

 Muntlig eksamen videregående skole

 Her kan du finne eksamensdatoer

Til toppen