Legat for lærlinger - Rogaland fylkeskommune

Legat for lærlinger

OBS! Kort frist: 30. august

Stavanger arbeidsskoles legat gir hjelp til lærlinger og gir støtte til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Om legatet

Legatet

  • gir stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige studier og /eller praksis i andre land eller annen type faglig videreutdanning
  • gir stipend til lærlinger som har det spesielt vanskelig økonomisk fordi de pga. læreplassen ikke lenger kan bo hos foreldre eller er i en situasjon der de har forpliktelser overfor egen familie
  • gir støtte til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner eller tilsvarende aktiviteter i offentlig regi

Hvem kan søke?

Lærlinger og foreldre med barn som deltar på organiserte fritidsaktiviteter som f.eks. fotball, håndball, turn etc.

Du som søker må ha bodd i Stavanger de siste tre årene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. august. 

Søknadsskjema

Søk på Stavanger kommune sine nettsider, www.stavanger.kommune.no/legater

Til toppen