Aktuelt skole og opplæring - Rogaland fylkeskommune

Vil flere ungdommer søke seg til yrkesfag i år?

Flere tiendeklassinger velger å prøve ut yrkesfaglig utdanningsprogram.

Karrieresenter Rogaland formidler hver høst om lag 4000 elever i 10. trinn til utprøving innenfor utdanningsprogrammene i videregående skole. Elevene søker på det utdanningsprogrammet de helst vi besøke.

I yrkesfagene får de delta og "smake på" noen praktiske aktiviteter.

Høsten 2019 fikk 3900 elever prøve seg på 15 videregående skoler i sørfylket. Prosentandelen som valgte utprøving i yrkesfag slik:

43% i Stavanger
45% i Randaberg
54% i Sola
57% i Sandnes og Gjesdal
66% i Klepp
70% i Hå,Time og Dalane

I byene viser tallene at det er en svak stigning i antall elever som ønsker å prøve seg i et yrkesfag.

I Sandnes og Gjesdal er det flere som nå er nysgjerrig på yrkesfag, sammenlignet med i fjor er det 5 prosent flere av tiendeklassingene som ønsket utprøving i yrkesfag.

I kommunene sørover i fylket er veksten blant yrkesfaginteresserte elever enda større. Her velger 70 prosent av elevene utprøving i yrkesfag. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

Husk at søknadsfristen for å søke skoleplass er 2. mars.

Til toppen