Aktuelt skole og opplæring - Rogaland fylkeskommune
Gående russ

Det er oppdaget smitte blant flere russ på forskjellige skoler i Sør-Rogaland. Alle som har deltatt i russefeiring må teste seg to ganger med fem dagers mellomrom og gå i hjemmekarantene til første test er negativ.

Vea får prisen for sin unike evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull og relevant, og viser hvordan faget har praktisk nytte i yrkesfag. Vea får prisen torsdag 22. april.

Portrettbilde av Eiliv Fougner Janssen

Eiliv Fougner Janssen (57) er ny fylkesopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune fra 1. august. Han kommer fra stillingen som rektor ved Øksnevad videregående skole.

 All russ i hele fylket er invitert til digitalt allmøte onsdag 7. april fra klokken 15.00. I møtet vil russen få svar på en rekke spørsmål knyttet til feiringen, smittevern og restriksjoner. Det er fylkesordføreren som inviterer til møtet.

 Alle lærlinger og lærekandidater, som har bestått fag-,svenne- eller kompetanseprøven og fullført læretiden innen utgangen av 2020, får dokumentasjonen sendt per post. Du får fag-, svenne- og kompetansebrevet ditt innen utgangen av mars 2021. 

Jente jobber med maskin

Søkertallene til videregående opplæring viser at rett over 54 prosent har søkt yrkesfaglig opplæring for skoleåret 2021/2022. Det er en økning på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Samtidig ser det ut for at «koronaåret" 2020 har påvirket ungdommenes valg av utdanning.

 I Rogaland ble det utdannet 3 217 nye fagarbeidere i «koronaåret» 2020. Det er nedgang på kun 3,5 prosent, sammenlignet med 2019. – Imponerende, konkluderer fylkesordfører Marianne Chesak.

Tre menn samarbeider

 Nå har du muligheten til å ta det du mangler for å få studiekompetanse eller fag- og svennebrev og fullføre videregående som voksen. Vi skreddersyr et opplegg som passer for deg.

Elev skriver og svarer på oppgave på papir.

 Alle skriftlige eksamener for elever i videregående skoler er avlyst våren 2021. Det blir muntlig eksamen for avgangselevene på VG3. Privatisteksamener og fag- og svenneprøver blir gjennomført som planlagt. 

«Muligheter» er den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av jobb- og utdanningsmuligheter i regionen.

Til toppen