Aktuelt skole og opplæring - Rogaland fylkeskommune
Lærer går mellom elever

Fra og med onsdag 20. januar er de videregående skolene i Rogaland tilbake på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr at elevene får opplæring og undervisning på skolen. 

«Muligheter» er den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av jobb- og utdanningsmuligheter i regionen.

Oppdatert informasjon om neste års innsøking skoleåret 2021-2022 for rådgivere.

Elev og lærer i samtale

Gjennomføringen er rekordhøy i videregående skoler i Rogaland, til tross for at koronapandemien førte til at siste del av skoleåret ble annerledes. Læringsmiljøet er godt og inkluderende og mobbetallene går ned.

Lærer går mellom elever

Fylkesmannen i Rogaland har gjennomført tilsyn som gjelder gratisprinsippet i videregående opplæring. Det er spesielt skoleturer som er undersøkt.

Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikke lenger benytte PC-ordningen. Du kan ikke kjøpe på ordningen neste år.

 Hvert år samler vi alle lærlinger og lærekandidater for å feire at de har fullført utdanningen. Utdelingen for 2020 og arrangementene i Stavanger og Haugesund i februar 2021 er dessverre avlyst. Vi sender fag- svenne- og kompetansebrevet til hver enkelt.

Gående russ

Russetida er allerede i gang, og ungdommene skal ta en rekke valg som kan være både utfordrende og vanskelige. Vi inviterer til møter for russeforeldre for å dele tips og erfaringer om den gode russetid.

Lærer veileder elev

Du som er permittert eller arbeidsledige får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse. Tilbudet er for deg som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

Jente går på bussen og betaler

Busstreiken er avsluttet, og det betyr at all undervisning ved våre videregående skoler vil gå som normalt igjen. Vi ber elevene følge beskjeder fra den enkelte skole.

Til toppen