Vi trenger forslag til gode kandidater for å kunne dele ut prisene til verdige vinnere. Nå kan du sende inn forslag til hvem som bør få prisene.

Konsekvenser av Covid 19-pandemien: Rogaland fylkeskommune har fått penger som skal bidra til at lærebedrifter som på grunn av pandemien ikke er i stand til å ta inn lærlinger/lærekandidater eller som har utfordringer med å fortsette opplæringen, skal bli i stand til det.

To helsefagarbeidere rer opp en seng

Kan dere bidra til at enda flere kommer ut i lære? Samtidig som dere bygger fagkompetanse i samfunnet og styrker bedriften eller organisasjonen? Da har vi lærlingene!

To gutter ler og kikker på hverandre

Av de 119 elevene som gjennomførte årets Sommerskole var det 103 som besto eksamen. Det betyr at ni av ti elever, som brukte to uker av sommerferien på Sommerskolen, kan gå en lysere framtid i møte.

Elev på videregående ler

Karakterkravet øker ved de mest populære skolene, og det er hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag. Det viser ferske inntakstall.

SAMVER ønsker å bygge opp en mentorbank i vår region og ønsker dermed mentorer som er personlig egnet, har variert erfaring, kompetanse og arbeidskontekst.

Over 83 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører skolegangen. Med det er Rogaland best i landet på gjennomføring.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen medelte fredag 4. juni at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemd.

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener.

Lærer går mellom elever

458 medarbeidere er tatt ut i streik etter at meklingen mellom KS og Unio ikke førte fram. Tolv skoler i fylket rammes.

Til toppen