To gutter ler og kikker på hverandre

Av de 119 elevene som gjennomførte årets Sommerskole var det 103 som besto eksamen. Det betyr at ni av ti elever, som brukte to uker av sommerferien på Sommerskolen, kan gå en lysere framtid i møte.

Elev på videregående ler

Karakterkravet øker ved de mest populære skolene, og det er hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag. Det viser ferske inntakstall.

SAMVER ønsker å bygge opp en mentorbank i vår region og ønsker dermed mentorer som er personlig egnet, har variert erfaring, kompetanse og arbeidskontekst.

Over 83 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører skolegangen. Med det er Rogaland best i landet på gjennomføring.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen medelte fredag 4. juni at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemd.

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener.

Lærer går mellom elever

458 medarbeidere er tatt ut i streik etter at meklingen mellom KS og Unio ikke førte fram. Tolv skoler i fylket rammes.

Elever og lærere fra de to videregående skolene Sauda og Gand har startet med å korona-teste seg selv. Målet med pilotprosjektet er å oppdage smitte tidlig, og holde skolene mest mulig åpne.

Gående russ

Det er oppdaget smitte blant flere russ på forskjellige skoler i Sør-Rogaland. Alle som har deltatt i russefeiring må teste seg to ganger med fem dagers mellomrom og gå i hjemmekarantene til første test er negativ.

Vea får prisen for sin unike evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull og relevant, og viser hvordan faget har praktisk nytte i yrkesfag. Vea får prisen torsdag 22. april.

Til toppen