Skole og opplæring - Rogaland fylkeskommune

Aktuelt skole og opplæring

 • Hva gjør du nå?
  Er du blitt permittert, midlertidig arbeidsledig eller arbeidsledig på ubestemt tid? Her ligger kanskje din plan B fra august/september.
 • Kontakt Karrieresenteret
  I tillegg til veiledning på telefon, e-post og video, kan du nå også bruke Messenger for å chatte med en veileder.
 • Fagbrev på jobb - midlertidig stopp i tegning av kontrakter
  Rogaland fylkeskommune har besluttet å fryse ordningen på ubestemt tidspunkt. Den pågående koronasituasjonen krever alt fokus og fagbrev på jobb ordningen må avvente.
 • Permitteringer lærlinger
  Over 2000 fag- og svenneprøver utsettes og lærlinger permitteres, som følge av koronaviruset. Regjeringens tiltakspakke skal sikre lærlinger inntekt hvis de blir permittert.
Til toppen