Ruteløyve og selskapsvognløyve - Rogaland fylkeskommune

Ruteløyve og selskapsvognløyve

Både ruteløyve og selskapsvognløyve er behovsprøvd. 

Ruteløyve

Den som vil drive persontransport i rute må, i tillegg til turvognløyve, ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen.

Løyve om selskapsvogn 

Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Motorvognen som skal brukes skal være eksklusiv. Løyvet er behovsprøvd.

Til toppen