Bestyrerordning for drosjeløyve - Rogaland fylkeskommune

Bestyrerordning for drosjeløyve

Fyll ut søknadsskjemaet. Husk å legge ved samtlige attester/tilsagn innen søknadsfristen.  

Bestyrerordning, søknad (XLS, 46 kB)

Du må svare på alle spørsmål. Uriktige opplysninger eller mangelfull utfylling, kan føre til at søknaden ikke blir behandlet eller at løyve kan bli tilbakekalt. 

Sende søknad

Søknaden kan sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no

eller per post til:

Rogaland fylkeskommune 
v/Samferdselssavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Hva er bestyrerordning?

Dersom en løyvehaver blir midlertidig ute av stand til å lede eller drive drosjeløyvet på grunn av sykdom eller skade, kan hun/han søke om en bestyrerordning. 
Bestyrerordningen blir godkjent for et år av gangen, inntil maksimalt tre år. Løyvehaver er selv ansvarlig for å søke om fornyelse av bestyrerordningen hvert år. Alle attester (for løyvehaver og bestyrer) og legeerklæring må leveres på nytt.

Se detaljer i yrkestransportforskriften § 51, andre ledd.

Til toppen