Transportløyver - Rogaland fylkeskommune

Midlertidig fritak fra driveplikten for drosjeløyver

Utbrudd av koronaviruset har medført en kraftig nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester. Dette gjør at inntjeningsgrunnlaget for drosjeløyveinnehaverne er gått ned.

Les mer og send inn søknad

Til toppen