Søk om løyve - Rogaland fylkeskommune

Søk om løyve

Fyll ut søknadsskjemaet. Husk å legge ved samtlige attester/tilsagn innen søknadsfristen.  

Søknad til drosjeløyve (XLS, 50 kB)

Du må svare på alle spørsmål. Uriktige opplysninger eller mangelfull utfylling, kan føre til at søknaden ikke blir behandlet eller at løyve kan bli tilbakekalt. 

Sende søknad

Ferdig utfylt søknader sender du på

E-post: firmapost@rogfk.no

eller per post til

Rogaland fylkeskommune 
v/Samferdselssavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Til toppen