Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver - Rogaland fylkeskommune

Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver

Ledige løyver Sør-Jæren 

2 ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Hå Taxisentral eller Vibå Taxisentral

Merk søknaden med saksnummer: 2020/14802.

Søkere som har søkt tidligere må sende ny søknad.

Søknadsskjema og opplysninger om nødvendig attestasjon

Søknadsfrist: 17.03.2020.

 

Til toppen