Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver - Rogaland fylkeskommune

Ledige drosjeløyver og selskapsvognløyver

Ledige drosjeløyver Rennesøy 

1 ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Østhusvik

Merk søknaden med saksnummer: 2020/49802.

1 ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Mosterøy

Merk søknaden med saksnummer 2020/49801

Søknadsskjema og opplysninger om nødvendig attestasjon

Søknadsfrist: 24.07.2020.

 

Til toppen