Statistikk og resultater - Rogaland fylkeskommune

Statistikk og resultater

Resultater fra 2018 og nasjonal statistikk for transport, reiseliv og samferdsel.

Resultater 2018

  • Til sammen 1,8 milliarder kroner, inkludert bompenger og andre tilskudd, til drift/vedlikehold og investeringer til fylkesvegnettet. Rundt 744 millioner kroner ble brukt til drift/vedlikehold (inkludert ferjedrift) og rundt 1,05 milliarder kroner til investeringer.
  • Skoleskyss til rundt 20 600 elever. 8 650 elever i grunnskolen og 12 000 elever i videregående skole.
  • Tilrettelagt transport (TT-ordningen) for rundt 8 500 brukere. Rundt 4 800 er aktive brukere.
  • 873 millioner kroner til drift av kollektivtransport i Rogaland. Tilskuddet til kollektivtrafikken blir styrt gjennom en avtale med Kolumbus AS.
    Kolumbus har ansvaret for å utvikle et helhetlig kollektivtilbud i tråd med vedtak i fylkestinget. Årsmeldingen til Kolumbus AS finner du på www.kolumbus.no

Nasjonal statistikk

Til toppen