Byene våre - Rogaland fylkeskommune

Byene våre

Nord-Jæren er ikke et typisk byområde. Vi har flere kommunesentre i kort avstand fra hverandre, og en av Norges største samlinger av arbeidsplasser på Forus. 

Sammen med de tre kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, skal Bussveien sørge for å binde sammen regionen med et høyverdig kollektivtilbud. Om du skal på et møte, fotballtrening eller konsert, skal du vite at bussen tar deg dit du skal, når du skal. For å få til dette må vi sørge for at antall mennesker som bor langs Bussveien fortsetter å øke. I 2013 var 79 000 personer bosatt langs Bussveien og 86 000 mennesker hadde sitt daglige virke langs Bussveien. Dette tallet kan og bør stige vesentlig. 

Nei til lengre bilkøer, ja til renere luft

Når flere velger å ta bussen, sykle eller gå, blir bilkøen kortere for de som må kjøre. I tillegg får vi renere luft. Flere folk betyr mer trafikk. Uten endring i reisevaner, vil køene og miljøproblemene i og rundt byene øke hvert år. Bussveien er et stort prosjekt som er med på å gi Nord-Jæren lavere klimautslipp, nullvekst i biltrafikken og mindre trafikkstøy. Du vil få et bedre sted å bo og arbeide i, og regionen blir attraktiv for næringslivet.

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilder Bussveien Elisabeth Tønnessen   

Til toppen