Bussene - Rogaland fylkeskommune

Bussene

Har det noe å si hvordan bussene i Bussveien ser ut og oppleves? Det tror vi. For at Bussveien skal bli en suksess må de reisende oppleve at de får et attraktivt og reelt alternativ til bilen. Når vi skal velge hvordan bussene skal være, må vi derfor «tenke bane», selv om vi skal «kjøre buss».

Opplevelsen av å reise med Bussveien skal være noe annet enn det passasjerene er vant til fra vanlig buss. Selve bussen skal gi "det lille ekstra".

Vi som jobber med Bussveiprosjektet holder nå på med å hente informasjon om hvilke typer busser som kan være aktuelle for Bussveien. Valg av busser skjer i 2021, etter politisk behandling. 

Erfaringer fra andre bussvei-prosjekt viser at antallet passasjerer vokser fort etter at det nye systemet er innført. Det er derfor behov for busser som kan håndtere en passasjervekst, og ha god plass til alle, også i rushet. 

Autonom teknologi

Passasjerer i Bussveien skal ha en behagelig reise uten å bli forstyrret av at bussen starter og stopper. Prosjektet utforsker derfor muligheter for såkalt assistert autonom teknologi i bussene. Slik teknologi bidrar til jevn, behagelig bremsing og akselerasjon ved stasjonene. Teknologien sørger også for at bussen stopper helt inntil perrongen, slik at det er lett å komme av og på. 

Sjåførene 

Det er mulig at sjåførene i Bussveien blir sittende i avskjermet rom. Likevel skal vi sikre at passasjerene bli møtt av serviceinnstilte og høflige sjåfører. 

Klikk for stort bildeBussveien illustrasjonsfoto   

Til toppen