Risa vant også Høgsfjord-kontrakten - Rogaland fylkeskommune

Risa vant også Høgsfjord-kontrakten

Risa AS har laveste anbud på drift og vedlikehold av fylkesveier i Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland.

Fredag i sist uke ble Risa AS innstilt som vinner av Indre Ryfylke-kontrakt, en fem år lang kontrakt med en verdi på i underkant av 200 millioner kroner eksklusiv mva. Risa får Indre Ryfylke-kontrakten. Les om Risa og Indre Ryfylke-kontrakten.

- Vi er fornøyde med tilbudene. Dette er den første kontrakten som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier i Sør-Rogaland, så dette er en milepæl, sier seksjonssjef Eivind Stangeland i Rogaland fylkeskommune.

Kontrakten gjelder fra 1. september i år og fem år framover.

Før regionreformen hadde Statens vegvesen ansvar for riks- og fylkesveier. Fylkeskommunen har nå ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, for eksempel strøing/salting og brøyting. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter.

Disse var kvalifisert og leverte tilbud:

  • Presis vegdrift AS     244 906 935,14 kroner eksklusiv mva.
  • Risa AS         234 764 568,00 kroner eksklusiv mva.
  • Mesta AS       246 295 960,00 kroner eksklusiv mva.

Fristen for å klage på konkurransen går ut 6. april.

Fakta om Høgsfjord-kontrakten: Gjelder fylkesveier i kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Totalt er det snakk om rundt 433 kilometer, pluss cirka 21 kilometer gang- og sykkelveier.

Til toppen